Услуги

Курсове по български народни танци 

Курсовете са предназначени за любители. Изучават се хора и характерни игри от всички фолклорни области на България. Заедно с танцовите си способности, всеки има възможността да развие и познанията си и по музика, което допринася много за по-доброто усвояване на самите танци.
Танцуваме и под формата на любителски състав, в който поставяме хореографии и кратки прогами за различни събития.

 

Курсове по български народни танци за специални случаи  

Предлагаме изучаване на танци за специални случаи.
Такива например са подготовка за сватба; част от туристически програми; цял или част от teambuilding.
Също така правим кратки хореографии и обучения за кандидатстващи в различни учебни заведения (НУТИ, НБУ, НАТФИЗ).
 

 

Програми за специални случаи

Предлагаме кратки фолклорни програми за различни случаи. Такива случаи са сватби, официални събития, всякакъв род празненства.
Танцьорите могат да бъдат професионалисти или любители. Също така, според важността на събитието могат да бъдат включени и професионални певци и музиkанти (вкл. фолклорен оркестър).