Хорца, които танцуваме към март 2011 г.:

  

Тракийска етнографска  област 

 1. Боалийско
 2. Трите пъти (три варианта + фигури)
 3. Окопско
 4. Право тракийско (три варианта)
 5. Буенек
 6. Седи Донка (два варианта + фигури)
 7. Тракийска ръченица на хоро (два варианта)
 8. Криво садовско (два варианта + фигури)
 9. Копаница от с. Главиница
 10. Бучимиш (два варианта - от Ихтиманско и Пазарджишко
 11. Ляво хоро (от Странджа) 

 
Родопски

 1. Сворнато
 2. Доспатско
 3. Момчиловско
 4. Рипнато
 5. Чукано 

Северняшка етнографска област

 1. Дайчово
 2. Пайдушко (два варианта)
 3. Еленино (три варианта)
 4. Ганкино  
 5. Дунавско (два варианта)
 6. Чичово (три варианта)
 7. Черкезко (два варианта)
 8. Кулско
 9. Шира (два варианта)
 10. Гъмзовяна
 11. Изручанка
 12. Торлашко
 13. Бригадирско (Сърбовеселяшко)
 14. Ситно влашко
 15. Селско влашко
 16. Липнишко
 17. Чукурлана 

Балкански (Подбалкански)

 1. Грънчарско (два варианта)
 2. Деньово
 3. Дряновско 

От Търновско

 1. Ангелчовата
 2. Еленска ръченица
 3. Ристуйце
 4. Латинката
 5. Даскалчовата
 6. Янкината
 7. Недо ли Недке хубава 

Шопска етнографска област

 1. Граовско хоро (варианти по 10т., варианти от Пернишко)
 2. Ситно шопско /За пояс/ (Дивлянско, варианти по 10т.)
 3. Четворни хора (вкл. Чукуровско-2вар., Горна Баня, варианти по 10т. и др.)
 4. Петрунино (два варианта + фигури)
 5. Йове (два варианта + фигури)
 6. Копаници (Бистришка, Лесновска, Софийска, Кюстендилска, варианти по 3т. и др.)
 7. Кукунешко (четири варианта)
 8. Трънско
 9. Самоковско (Булчинско) 
 10. Копче (варианти по 10т., разширен вариант 32т.)
 11. Бера
 12. Бучениш (Чукурово)
 13. Дилмано, Дилберо
 14. Крепи се
 15. Криво ихтиманско хоро
 16. Новоселско хоро
 17. Омиле ми, Ягодо 

Добруджанска етнографска област

 1. Ръка (четири варианта)
 2. Опас (два варианта)
 3. Сборенка (два варианта + фигури)
 4. Тропанка
 5. Изхвърли кондак
 6. Варненско хоро
 7. Ляса
 8. Куцата
 9. Повлекана 

Пиринска (Македонска) етнографска област

 1. Ширто (два варианта)
 2. Джангурица (три варианта)
 3. Гинка (два варианта)
 4. Малишевско /или Малешевско/ (5 фигури)
 5. Испайче
 6. Арап
 7. Мелнишко
 8. Тежко /или Бавно/ македонско хоро
 9. Айдаро /или Айдарово/ (два варианта)
 10. Ляски (три варианта)
 11. Данке
 12. Старо Банско хоро
 13. Кате, Кате